Fysiotherapie Millingen
Rustenburgweg 16
6566 AN Millingen a/d Rijn
tel: 0481-431573
Kerkplein 8
6578 AN Leuth
tel:024-6631658
info@fysiomillingen.nl

 

 

Hoe beweegt uw kind?

Kinderen zijn continu in beweging en leren gedurende hun ontwikkeling vele nieuwe bewegingen en vaardigheden. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of wordt veroorzaakt door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor activiteiten in het dagelijks leven, op school en in de vrije tijd (bijv. deelname aan sport of spelen met vriendjes). Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Met welke problemen kan u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

• Uw baby heeft een scheef/ afgeplat hoofdje (meer info over plagiocephalometrie klik hier)

• Uw baby heeft een voorkeurshouding

• Uw baby laat een vertraagde motorische ontwikkeling zien

• Uw kind heeft een slappe/ slechte lichaamshouding

• Uw kind heeft een verminderde conditie en/of spierkracht (onder andere bij overgewicht)     

• Uw kind heeft een sportblessure

• Uw kind ervaart problemen in zijn grove en/ of fijne motoriek, denk hierbij aan:

- vaker vallen, struikelen of stoten;

- weinig actief meedoen aan spel met andere kinderen;

- afkeer hebben van gym; smoesjes om niet mee te hoeven gymen;

- ontwijken van opdrachten, door bijv. de clown uit te hangen;

- angst bij het uitvoeren van bewegingsopdrachten;

- houterig en gespannen bewegen;

- onhandig in het uitvoeren van bewegingen/ (dagelijkse) activiteiten, kind moet zoeken naar de juiste (efficiëntste) manier;

- geen motivatie om knutseltaakje of een tekening te maken;

- de kwaliteit van knutselwerkjes zijn matig; te veel lijm gebruiken, niet over de lijn kunnen knippen, scheef vouwen;

- problemen in schrijfmotoriek; slechte pengreep, onleesbaar handschrift, het op de verkeerde manier schrijven van de letters;

- te veel spanning in het lichaam tijdens het werken aan tafel - Het niet op tijd afkrijgen van fijn motorische taken;  

• Uw kind laat een achteruitgang zien in zijn motorische vaardigheden

• Uw kind heeft een andere aandoening of stoornis die zijn bewegen beïnvloed

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig in samenspraak met kind en ouders een behandelplan op. De behandeling wordt spelenderwijs aangeboden en zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Daarnaast is de fysiotherapie sinds 2006 ook vrij toegankelijk en kunt u direct contact opnemen met de kinderfysiotherapeut als u zich zorgen maakt over het bewegend functioneren of de motorische ontwikkeling van uw kind. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering worden vergoed.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.