Huisreglement

1 Alle fysiotherapeuten die werken binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor de verbijzonderingen.
2 De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
3 De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4 De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtruimte.
5 Voor de eerste afspraak wordt in overleg een dubbele tijd vrijgemaakt zodat de therapeut na de intake u tevens een behandeling kan geven op dezelfde dag.
6 U dient bij uw eerste afspraak uw legitimatie en zorgverzekeringspasje mee te nemen.
7 U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw zorgverzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van de vergoeding.
8 Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dient u na de behandeling de betaling hiervan te voldoen. De tarieven worden met u besproken en kunt u terugvinden in de wachtruimte of via de website.
9 Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. Wij zijn genoodzaakt om een niet tijdig geannuleerde afspraak in rekening te brengen.
10 Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaats nemen in de wachtruimte. De therapeut zal u komen halen.
11 Indien u 10 minuten na de afgesproken tijd niet bent gehaald meld u dan even bij de balie of bij een van de medewerkers die rondlopen.
12 De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliƫnten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
13 U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
14 Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
15 Onze praktijk biedt studenten mogelijkheid om stage te lopen. In overleg met u kan het zijn dat een stagiaire meekijkt bij een behandeling en (een deel) van de behandeling overneemt.
16 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers of de hiertoe bevoegde instantie (politie,brandweer) op te volgen.
17 Fysiotherapie Millingen is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van eigendommen van bezoekers.
18 Het is verboden te roken binnen ons gebouw.